Interessant og informativt virksomhedsbesøg hos Implement Consulting Group

20141008064326 Bilde Size Large

Mandag den 20. marts 2017 inviterede Erhvervsudvalget til inspirerende virksomhedsbesøg hos Implement Consulting Group.

Implement Consulting Group er et skandinavisk-baseret konsulentfirma. Virksomheden består af mere end 600 konsulenter, fordelt i henholdsvis København, Stockholm, Malmø, Oslo, Helsinki og Zürich.

Til mødet stillede Implement op med tre medarbejdere, en fra HR og to medarbejdere fra afdelingen, Sourcing and procurement.

Til at starte med blev FEJs medlemmer introduceret til firmaets interne struktur og til, hvordan firmaet er med til at videreudvikle deres medarbejdere og deres passioner. I indslaget fra HR blev der fortalt, hvordan Implement med deres faglige ekspertise og kreative tilgang til deres arbejdsopgaver er i stand til at skabe ”impact” hos deres kunder. Efter en informativ introduktion til firmaet, blev ordet givet videre til Julie og Christian, som begge er uddannet cand.merc.jur.

Julie fortalte om hendes vej til firmaet, samt de arbejdsopgaver hun fik, da hun først blev ansat som studentermedhjælper. Derefter fortalte hun om, hvordan det er at gå fra at være studentermedhjælper til fuldtidsansat efter hendes uddannelse.

Efter et spændende foredrag fra Julie blev FEJs medlemmer præsenteret for Christian, som fortalte om hans vej til firmaet. Han arbejdede før i Deloitte og fortalte om, hvordan han synes, at Implement adskiller sig fra dem. Han fortalte derefter om, hvordan hans hverdag så ud, og hvordan hans faglige profil, er relevant for hans job.

Til sidst var der tid til Q&A med både Christian og Julie, samt med HR, hvor medlemmerne kunne stille en masse spørgsmål om mulighederne hos Implement Consulting Group.

Fra Erhvervsudvalget vil vi gerne takke Implement Consulting Group for et spændende besøg, samt medarbejderne for deres engagement og tid. Der skal også lyde en stor tak til de FEJ medlemmer der mødte op.

I Erhvervsudvalget har vi desværre set en stigende tendens til, at medlemmer ikke møder op eller melder fra på dagen, hos Implement var der over ¼, som ikke mødte op. For os som udvalg begrænses mulighederne for spændende og interessante virksomhedsbesøg, da vi frem for at skabe gode forbindelser til erhvervslivet, nedbryder dem, hvis et flertal af de deltagende ikke møder op.

Med venlig hilsen

Erhvervsudvalget