Virksomhedsbesøg hos Nordea

Nordea

Erhvervsudvalget havde den 13. januar arrangeret et virksomhedsbesøg hos Nordea på Christianshavn. Arrangementets hovedformål var at få et indblik i Nordeas compliance-afdeling. Der var i den forbindelse arrangeret, at Ellen Pløger (Head of Business Risk Implementation & Support, Retail Banking) talte om, hvilken betydning compliance har for en forretning som Nordea samt den stigende betydning compliance har i den finansielle sektor.

Der blev talt om, at compliance har en generel vigtig rolle i samfundet, da compliance blandt andet er med til at bekæmpe hvidvaskning af penge og på sin vis terror.

Ellen Pløger gav derudover en god gennemgang af de arbejdsopgaver som blandt andet kan opstå i compliance. Det overordnede formål for en ansat i compliance er at formidle de relevante reguleringer ud til medarbejderen samt kunderne. Til at supplere Ellen Pløgers fortællinger om arbejdsopgaver var Rie Rasmussen (cand.merc.(jur.).

Det blev især nævnt, at det inden for compliance er særligt relevant at ansætte cand.merc.(jur.)-uddannede personer. Dette skyldes en cand.merc.(jur.)’s evne til at se et problem fra både en økonomisk og juridisk synsvinkel. Derudover blev det nævnt, at der er en stor stigning af finansielle reguleringer indenfor compliance, hvilket et oplagt for en cand.merc.(jur.) at arbejde med.

Samlet set var det et rigtig godt arrangement med et stort fagligt udbytte.

//Erhvervsudvalget