Bestyrelsen

Bestyrelsen bliver valgt af foreningens medlemmer, på Foreningen af ErhvervsJuristers årlige generalforsamling i oktober måned.
Bestyrelsen består af 6 bestyrelsesmedlemmer samt 3 repræsentanter fra udvalgene.

I bestyrelsen træffes beslutninger om foreningens overordnede aktiviteter, økonomi og strategier. Arbejdsopgaverne i bestyrelsen dækker blandt andet:
– Overordnet overblik over udvalgenes aktiviteter i løbet af året
– Gennemgang og godkendelse af ansøgninger om økonomisk tilskud til udvalgenes aktiviteter
– Kontakt med nuværende og kommende sponsorer og samarbejdspartnere
– Administration af hjemmesiden www.fej.dk
– Administration af medlemmer og udlevering af medlemskort

Bestyrelsen afholder ét møde 1 gang om måneden af ca. 2 timers varighed.
Har du yderligere spørgsmål til bestyrelsen, kan du rette henvendelse til fej@fej.dk

Foreningen af ErhvervsJuristers bestyrelse

Benjamin Willaume-Jantzen
Bestyrelsesformand
HA(jur.) – 2. år

Anders Rasmussen
Bestyrelsesnæstformand
Cand.merc.(jur.) – 2. år

Mia Hansen Iversen
Kasserer
Cand.merc.(jur.) – 1. år

Louise Gotfredsen
Bestyrelsesmedlem
HA(jur.) – 3. år

Nikolaj Skov
Bestyrelsesmedlem
HA(jur.) – 1. år

Sebastian Sønke
Bestyrelsesmedlem
HA(jur.) – 2. år

Mark Michael Olskær Hansen
Repræsentant for Erhvervsudvalget
HA(jur.) – 3. år

Sofie Kampf Larsen
Repræsentant for Festudvalget
HA(jur.) – 2 år

Jonas Vedel Rehder
Repræsentant for A-team
HA(jur.) – 2. år