ERHVERVSUDVALGET

Om Erhvervsudvalget:
Erhvervsudvalget står for at arrangere virksomhedsbesøg for HA(jur.)- og cand.merc.jur-studerende på CBS. Formålene med besøgene er at give et indblik i, hvor og hvordan vores uddannelse kan anvendes i praksis – som student og som færdiguddannet. Udvalget sikrer dette ved at udvælge virksomheder, såvel private som offentlige, som enten har studenter eller færdiguddannede ansat med vores faglige profil. Besøgene giver en indsigt i den enkelte virksomheds arbejdsopgaver og kultur. Der vil desuden være rig mulighed for at udvide sit netværk blandt dine medstuderende samt til virksomhederne.

Erhvervsudvalget har bl.a. besøgt: Kammeradvokaten, McKinsey, Erhvervsstyrelsen og Nordea.

Medlem af udvalget:
Som medlem af Erhvervsudvalget får du ansvar for at skabe kontakt til virksomhederne og sørge for det praktiske omkring virksomhedsbesøgene. Dermed har du også stor indflydelse på, hvilke virksomheder vi skal besøge! Bag hvert virksomhedsbesøg står en gruppe flere medlemmer af Erhvervsudvalget, så du står aldrig alene med opgaven. Vi lægger stor vægt på integration mellem årgangene og forsøger så vidt muligt at sammensætte grupperne i overensstemmelse hermed.

Vi afholder 5-6 udvalgsmøder om året, hvor vi bl.a. vender ideer til potentielle virksomheder, evaluerer de tidligere afholdte virksomhedsbesøg, og hvordan vi kan gøre Erhvervsudvalget endnu bedre.

Spørgsmål til Erhvervsudvalget skal ske på erhvervsudvalget@fej.dk

Aktive medlemmer i Erhvervsudvalget

Marcus Nyhjem
Formand
HA(jur.) – 2. år

Karoline Lund
Næstformand
HA(jur.) – 3. år

Rebecca Persson
Medlem
Cand.merc.(jur.) – 2. år

Mark Michael Olskær
Medlem
Cand.merc.(jur.) – 1. år

Nikolaj Linder
Medlem
HA(jur.) – 2. år

Laurids Strandgaard
Medlem
HA(jur.) – 3. år

Annemarie Frøsig
Medlem
HA(jur.) – 2. år

Maja Stampe Nielsen
Medlem
HA(jur.) – 2. år

Stephanie Nysted Poulsen
Medlem
HA(jur.) – 1. år

Benedicte Rendborg Carl
Medlem
HA(jur.) – 1. år

Sasha Larsen
Medlem
HA(jur.) – 1. år

Anne-Sofie Johannesen
Medlem
HA(jur.) – 1. år

Oliver Forrester
Medlem
Cand.merc.(jur.) – 1. år