Bestyrelsen

Bestyrelsen varetager beslutningstagningen for Foreningen af Erhvervsjurister.

Bestyrelsen

Bestyrelsen bliver valgt af foreningens medlemmer på Foreningen af ErhvervsJuristers årlige generalforsamling i oktober måned.
Bestyrelsen består af 6 bestyrelsesmedlemmer samt 3 repræsentanter fra udvalgene.

I bestyrelsen træffer beslutninger om foreningens overordnede aktiviteter, økonomi og strategier. Arbejdsopgaverne i bestyrelsen dækker blandt andet:
– Overordnet overblik over udvalgenes aktiviteter i løbet af året
– Gennemgang og godkendelse af ansøgninger om økonomisk tilskud til udvalgenes aktiviteter
– Kontakt med nuværende og kommende sponsorer og samarbejdspartnere
– Administration af hjemmesiden www.fej.dk
– Administration af medlemmer og udlevering af medlemskort

Bestyrelsen afholder ét møde 1 gang om måneden af ca. 4 timers varighed.
Har du yderligere spørgsmål til bestyrelsen, kan du rette henvendelse til fej@fej.dk

Bestyrelsen

Benjamin Willaume-Jantzen

Bestyrelsesformand
HA(jur.) – 2. år

Nikolaj Skov

Næstformand
HA(jur.) – 1. år

Louise Gotfredsen

Bestyrelsesmedlem – Kasserer

HA(jur.) – 3. år

Mark Michael Olskær

Bestyrelsesmedlem – Head of IT
Cand.merc.(jur.) – 3. år

Gustav Zeest Leth

Bestyrelsesmedlem – Head of Business Relations
Cand.merc.(jur.) – 3. år

Lasse Evers

Bestyrelsesmedlem
HA(jur.) – 1. år

Rikke Line Bjerrum

Repræsentant for Arrangements-udvalget
HA(jur.) – 1. år

Laurids Strandgaard

Repræsentant for Erhvervsudvalget
HA(jur.) – 3. år

Emma Maymann

Repræsentant for Festudvalget
HA(jur.) – 2. år