Hvem er vi?

Her kan du læse mere om hvem Foreningen af Erhvervsjurister CBS er.

Foreningen af ErhvervsJurister (i daglig tale FEJ) har til formål at samle de studerende på HA(jur.) og cand.merc.(jur.) ved hjælp af diverse aktiviteter og arrangementer, for derved at opnå den såkaldte “interårgangsmæssige integration”, som er blevet en slags mantra for de aktive i FEJ.

FEJ består dels af en bestyrelse, som varetager de overordnede linier i foreningen, jf. foreningens formål ifølge vedtægterne, og dels af en række udvalg, som står for afholdelsen af diverse arrangementer mv.

FEJ er ikke tilknyttet noget politisk parti eller nogen studenterpolitisk organisation. Foreningen er baseret på frivillighed, hvilket betyder, at foreningen kun kan køre, hvis der er studerende, som gider at bruge et antal frivillige timer i foreningen. Men disse timer vil være godt givet ud, idet det at være aktiv i FEJ betyder, at man bliver del af et utroligt godt netværk, ikke bare i studieårene, men også efterfølgende.

Her på hjemmesiden er det muligt at læse mere om FEJ og om FEJ’s altid aktive udvalg.

Spørgsmål om FEJ kan rettes til bestyrelsen.

Information om Erhvervsjuridisk Retshjælp kan findes på deres hjemmeside: https://ejrh.dk/

 

Organisationsdiagram